Ілюстрований навчальний посібник з історії психології
Останні замітки

informer
Блог > Коментарі до замітки

"Історія психологічної думки"

Електронна версія навчального посібника з історії психології © Микола Махній, Микола Скок

Махній М.М., Скок М.А. Історія психологічної думки: Навч. посібник. [Електронний ресурс]. - Чернігів: Чернігівський національний педагогічний університет
імені Т. Г. Шевченка, 2010. - Режим доступу: http://makhnii-history.blogspot.com/

У пропонованому навчальному посібнику аналізуються первісні психологічні знання в міфологічний період, висвітлюються провідні психоантропологічні теорії античності, середньовіччя, ранньомодерного часу та епохи Просвітництва, розглядається процес формування наукової психології в ХІХ столітті.

Для студентів вищих навчальних закладів, які оволодівають психологічним фахом.

п'ятниця, 18.02.2011, etnik