Питання для обговорення та закріплення матеріалу

© М.М. МАХНІЙ ПСИХОЛОГІЧНА ДУМКА СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ. — К.: Blox.ua, 2010

Питання для обговорення та закріплення матеріалу

1. У чому полягає найбільш загальна філософсько-психологічна ідея давньоіндійських Упанішад?

2. Прокоментуйте концептуальні поняття Упанішад про «брахмана» (єдина абсолютна реальність) та «атмана» (суб’єктивне духовне начало, душа).

3. Прокоментуйте концепцію подвійного кругообігу душі – шляху предків і шляху богів, що міститься в Упанішадах.

4. Який шлях до спасіння душі вказувала школа Веданти?

5. У чому полягають причини людських страждань згідно давньоіндійського вчення санкх’ї?

6. Як згідно вчення школи санкх’ї можна пересилити дію поганої карми?

7. Поясніть особливості практичного шляху спасіння душі у вченні йоги.

8. Прокоментуйте вчення міманси щодо зв’язку мови і мислення, слова і його значення.

9. Яким чином прибічники буддизму можуть отримати визволення від законів карми й сансари та до­сягти нірвани?

10. Як у буддизмі розуміється душа? Яким чином людина може досягти просвітлення?

11. Поясніть, чому в буддизмі психологія набуває істотно практичного смислу та цілей?

12. Чим можна пояснити те, що давньоіндійська традиція знала чимало творів, присвячених різним сферам інтимних взаємин?

13. Прокоментуйте метафору про те, що конфуціанство – верхній одяг китайця, а даосизм – його душа.

14. Що в даосизмі символізують дві полярні сили інь та ян?

15. На яких принципах базувалася даоська система психофізичного тренінгу?

16. У чому полягають морально-психологічні ідеали конфуціанства?

17. Яким чином конфуціанське вчення пропонує вирішувати проблему людських вад?

18. Прокоментуйте учення Конфуція про «золоту середину».

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*