Питання для обговорення та закріплення матеріалу

© М.М. МАХНІЙ ПСИХОЛОГІЧНА ДУМКА СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ. — К.: Blox.ua, 2010

Питання для обговорення та закріплення матеріалу

1. Чому первісні люди намагалися досягти бажаної мети шляхом використання уявлюваної «магічної сили»?

2. У чому ви вбачаєте соціально-психологічні функції первісної магії?

3. Які види первісної магії розрізнюють науковці залежно від призначення магічних процедур?

4. Чому З. Фройд назвав анімізм першою світоглядно-психологічною теорією людства?

5. Поясніть чому уявлення людей про душу в міфологічний період значною мірою визначають їх поведінку?

6. Поясніть причини наявності в міфологічному світогляді уявлень про існування кількох душ в одній і тій же людині.

7. Чому З. Фройд проводить паралель між первісною людиною та дитиною?

8. Поясніть чому уявлення про співвідношення людського тіла (мікрокосму) і всесвіту (макрокосму) складають одну із фундаментальних ідей міфологічної свідомості.

9. Наведіть приклади народних міфологічних уявлень про місця локалізації душі.

10. В яких формах первісна людина уявляла душу?

11. Що таке фетиші і чому ним приписувалася надприродна сила?

12. Як ви розумієте явище метемпсихозу?

13. Які повіря і ритуали виникають на основі уявлень про «портретну схожість» душі й тіла в психології первісного суспільства?

14. Поясніть на основі яких уявлень постала віра в пророчі сни й ворожіння снами?

15. До яких первісних уявлень призводив факт тілесної схожості між батьками і дітьми?

16. Як образи сновидінь та галюцінаторні видіння сприяють виникнен­ню фантазій про душу?

17. Як ви розумієте соціально-психологічну сутність первісного тотемізму?

18. Чому в тотемізмі вчені вбачають ключ до реконструкції первісної культури?

19. Чому В. Вундт називав табу неписаним законодавчим кодексом людства?

20. Чому на думку З. Фройда з проблемою табу пов’язаний такий феномен, як совість?

21. Поясніть, як численні первісні табу закладають основи громадської моралі?

22. Розкрийте етнокультурні відмінності фаталістичних уявлень (вірування у фатум, долю, талан).

23. Назвіть найважливіші відмітні риси шаманізму.

24. Чому шаманство вважається чи не найпершою технікою, котра переймається експериментами з психікою?

24. Поясніть чому деякі сучасні дослідники вбачають в шаманах попередників психоаналітиків, а шаманство трактують як стародавню форму психотерапії?

25. Доведіть, чи була в первісної людини розвинута здатність до рефлексії?

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*