«Історія психологічної думки»

Махній М.М., Скок М.А. Історія психологічної думки: Навч. посібник. [Електронний ресурс]. — Чернігів: Чернігівський національний педагогічний університет
імені Т. Г. Шевченка, 2010. — Режим доступу: http://makhnii-history.blogspot.com/

У пропонованому навчальному посібнику аналізуються первісні психологічні знання в міфологічний період, висвітлюються провідні психоантропологічні теорії античності, середньовіччя, ранньомодерного часу та епохи Просвітництва, розглядається процес формування наукової психології в ХІХ столітті.

Для студентів вищих навчальних закладів, які оволодівають психологічним фахом.