«Історія психологічної думки»

Махній М.М., Скок М.А. Історія психологічної думки: Навч. посібник. [Електронний ресурс]. — Чернігів: Чернігівський національний педагогічний університет
імені Т. Г. Шевченка, 2010. — Режим доступу: http://makhnii-history.blogspot.com/

У пропонованому навчальному посібнику аналізуються первісні психологічні знання в міфологічний період, висвітлюються провідні психоантропологічні теорії античності, середньовіччя, ранньомодерного часу та епохи Просвітництва, розглядається процес формування наукової психології в ХІХ столітті.

Для студентів вищих навчальних закладів, які оволодівають психологічним фахом.

© М.М. МАХНІЙ Психологічна думка стародавнього світу

© М.М. МАХНІЙ ПСИХОЛОГІЧНА ДУМКА СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ. — К.: Blox.ua, 2010

Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка

Ілюстрований навчальний посібник для студентів психологічних спеціальностей  вищих навчальних закладів

Історично міфологія та стародавня філософія — перші кроки на звивистому і неймовірно складному шляху до психологічних знань. Зарадити у цій нелегкій подорожі й покликаний цей електронний навчальний посібник. В ньому читач, що лише починає знайомство з наукою про душу, знайде, сподіваюсь, не лише напутні поради, але й необхідні дороговкази для подальшого самостійного мандрування в світі психологічних напрямів і течій.

Авторський задум полягав не стільки в тому, щоб додати ще одну краплину до безмежного океану написаного про історію науки, як у тому, щоб показати виховний вплив психологічної думки стародавнього світу на життя нашого сучасника, перед яким стоїть теж саме одвічне завдання: «Пізнай самого себе».

Автор

Зміст

Вступ

Психологія в міфологічний період

Анімізм: первісна світоглядно-психологічна теорія

«Адамове яблуко»: форми існування душі

Душа в потойбічному світі

Метемпсихоз: мандри душі

Тотемізм: культ міфічних першопредків

Табу: регламентація поведінки

Фаталізм: Доля і Талан

Шаманізм: психотерапія первісної доби

Питання для обговорення та закріплення матеріалу

Рекомендована література до розділу

Психологія в античному світі

Апулей Люцій: «Міф про Амура і Психею»

Мілетська школа: у пошуках першоелементів світу і душі

Геракліт Ефеський: норов людини – її демон

Піфагор: тіло є для душі ув’язненням

Емпедокл: між Любов’ю й Ворожнечею

Анаксагор: рух є виразом душі

Демокріт про атоми душі

Гіппократ: усе добре, але в міру

Маєвтика Сократа: я знаю, що я нічого не знаю

Ксенофонт Афінський : Зі «Спогадів про Сократа»

Психологія Платона: бог в нас самих

Платон : Фрагменти діалогу «Бенкет »

Арістотель: душа є формою тіла

Арістотель про фізіогноміку

Арістотель: Роздуми про дружбу з «Нікомахової етики»

Частини *1*2*3*4*5*6*

Теофраст про характер

Післяарістотелівський період античної психології:

стоїчна, скептична, кінічна, кіренська та епікурейська школи

Лукрецій Кар: «Про природу речей»

*1*2*3*4*

Апулей Люцій: Міфологічна казка про Псіхею

Фрагменти *1*2*3*4*5*6*7*8*9*10*11*12*13*14*15*16*

Питання для обговорення та закріплення матеріалу

Рекомендована література до розділу

Психологічна думка у культурі Стародавнього Сходу

Психологія Упанішад: у пошуках універсального «Я»

Психоенергетичне вчення йоги та міманси

Психологія буддизму: вільний від жадання не має журби

«Дхаммапада»: так говорив Гаутама Будда. Вибрані афоризми

Кама: сфера почуттєвих бажань

Ватсьяяна Малланага : «Камасутра». Фрагменти

ТАЄМНИЦІ ЖІНОЧОЇ ПОВЕДІНКИ * ПРО ІДЕАЛЬНИХ ДРУЖИН * ЗАКОНИ КОХАННЯ

Даосизм: шлях наймудріших

Інь — Ян: психоенергетика жіночого і чоловічого

Лао-цзи : «Дао де дзин «. Фрагменти

Конфуціанство: психологія людинолюбства

Конфуцій : «Лунь юй». Уривки

Питання для обговорення та закріплення матеріалу

Рекомендована література до розділу